Lack sth hay lack of sth?

Well, sự thật thì cả hai cấu trúc trên đều đúng :)). Một số người học mặc định lack luôn phải có of đi ngay phía sau; đây là nhầm lẫn không hề hiếm gặp. Nhầm lẫn này có 2 nguyên nhân chủ yếu: 1. tra cứu không cẩn thận; 2. ghi nhớ không cẩn thận.

Để giải quyết nguyên nhân thứ nhất, chúng ta nên tra cứu trong Oxford Advanced Learner's Dictionary và đọc kỹ phần ý nghĩa thì sẽ thấy rõ rằng cả hai cấu trúc đều đúng: khi lack là động từ thì không có of đi kèm còn khi lack là danh từ thì mới có of theo sau. Và dưới đây là phần các bạn có thể note vào vở (vẫn nguyên tắc cũ, các bạn nên ghi phần in đậm bằng bút đỏ nha):

to lack sth # a lack of sth

(Dấu # ở đây chỉ đơn thuần để tự nhắc nhở việc không nhầm hai cấu trúc thôi. "To" và "a" được thêm trước "lack" để phân biệt một cấu trúc là cho động từ, cái còn lại cho danh từ)

LACK Ở ĐÂY LÀ ĐỘNG TỪ. Cũng giống như đa số các động từ khác, "lack" luôn đi thẳng với tân ngữ (chứ không có giới từ chèn giữa)
Eg. The team lacked the skill to compete at the highest level.

LACK Ở ĐÂY LÀ DANH TỪ
Eg1. Passengers complained about the lack of information when flights were cancelled.
Eg2. (lack danh từ cũng có thể không cần mạo từ) He was released due to lack of evidence.

Để giải quyết nguyên nhân thứ hai mình nêu ở đầu bài thì khi học thuộc cấu trúc liên quan đến lack, các bạn nên đọc nguyên cụm "to lack sth" và "a lack of sth" để tự nhắc bản thân rằng khi lack là động từ thì không có of đi kèm, nhưng danh từ thì lại có. Không nên đọc trống không "lack of sth" để rồi lại nhầm lẫn rằng lack luôn phải có of ở sau nghen.

Các bạn có thể xem thêm một số trường hợp tương tự như lack:

Hope this helps.

Cheers,
Trang