Approach sth hay approach to sth?

Tương tự như lack hay access, bạn sẽ thấy cả hai cấu trúc trên của approach và cả hai đều đúng. Vậy làm sao để biết lúc nào dùng cái nào? Câu trả lời là: tuỳ vào loại từ của từ approach mà bạn đang dùng. Động từ approach thì không có giới từ, còn danh từ approach thì có to đi kèm. Câu trả lời này các bạn hoàn toàn có thể nhìn ra được bằng việc dùng một từ điển Anh-Anh chuẩn mực (ở đây mình dùng Oxford Advanced Learner's Dictionary).

Việc nhầm lẫn approach luôn phải có to đến từ hai nguyên nhân chính: 1. tra cứu không cẩn thận; 2. ghi nhớ không cẩn thận.

Để giải quyết nguyên nhân thứ nhất thì again, chúng ta nên đọc kỹ nghĩa từ (trong Oxford Advanced Learner's Dictionary chẳng hạn). Và dưới đây là phần các bạn có thể note vào vở (vẫn nguyên tắc cũ, các bạn nên ghi phần in đậm bằng bút đỏ nha):

to approach sth # an approach to sth

(Dấu # ở đây chỉ đơn thuần để tự nhắc nhở việc không nhầm hai cấu trúc thôi. "To" và "an" được thêm trước "approach" để phân biệt một cấu trúc là cho động từ, cái còn lại cho danh từ)

APPROACH Ở ĐÂY LÀ ĐỘNG TỪ. Cũng giống như đa số các động từ khác, "approach" luôn đi thẳng với tân ngữ (chứ không có giới từ chèn giữa).
Eg1. She's approaching the end of her first year in the job.
Eg2. Have you approached John about organizing a concert?

APPROACH Ở ĐÂY LÀ DANH TỪ (đếm được)
Eg1. We need to adopt a new approach to the problem.
Eg2. The club has made an approach to a local company for sponsorship.

Để giải quyết nguyên nhân thứ hai mình nêu ở đầu bài thì khi học thuộc cấu trúc liên quan đến approach, các bạn nên đọc nguyên cụm "to approach sth" và "an approach to sth" để tự nhắc bản thân rằng khi approach là động từ thì không có to đi kèm, nhưng danh từ thì lại có. Không nên đọc trống không "approach to sth" để rồi lại nhầm lẫn rằng approach luôn phải có to ở sau nghen.

Các bạn có thể xem thêm một số trường hợp tương tự như approach:

Hope this helps.

Cheers,
Trang