Access sth hay access to sth?

Liệu access có nhất thiết cần to ngay phía sau khi muốn nói "tiếp cận cái gì" hay không? Câu trả lời là: tuỳ vào loại từ của từ access mà bạn đang dùng. Động từ access thì không có giới từ, còn danh từ access thì có to đi kèm. Câu trả lời này các bạn hoàn toàn có thể nhìn ra được bằng việc dùng một từ điển Anh-Anh chuẩn mực (ở đây mình dùng Oxford Advanced Learner's Dictionary).

Việc nhầm lẫn access luôn phải có to đến từ hai nguyên nhân chính: 1. tra cứu không cẩn thận; 2. ghi nhớ không cẩn thận.

Để giải quyết nguyên nhân thứ nhất thì again, chúng ta nên đọc kỹ nghĩa từ (trong Oxford Advanced Learner's Dictionary chẳng hạn). Và dưới đây là phần các bạn có thể note vào vở (vẫn nguyên tắc cũ, các bạn nên ghi phần in đậm bằng bút đỏ nha):

to access sth # have access to sth

(Dấu # ở đây chỉ đơn thuần để tự nhắc nhở việc không nhầm hai cấu trúc thôi. "To" và "have" được thêm trước "access" để phân biệt một cấu trúc là cho động từ, cái còn lại cho danh từ)

ACCESS Ở ĐÂY LÀ ĐỘNG TỪ. Cũng giống như đa số các động từ khác, "access" luôn đi thẳng với tân ngữ (chứ không có giới từ chèn giữa).
Eg1. Most people use their phones to access the internet.
Eg2. You should regularly change the password you use to access your online accounts.

ACCESS Ở ĐÂY LÀ DANH TỪ (không đếm được). Từ "have" được cho vào để nhắc nhở rằng "access" ở đây là danh từ, chứ không phải là chỉ có "have" mới được sử dụng với "access"
Eg1. You need a password to get access to the computer system.
Eg2. to provide/allow access to something/somebody

Để giải quyết nguyên nhân thứ hai mình nêu ở đầu bài thì khi học thuộc cấu trúc liên quan đến access, các bạn nên đọc nguyên cụm "to access sth" và "have access to sth" để tự nhắc bản thân rằng khi access là động từ thì không có to đi kèm, nhưng danh từ thì lại có. Không nên đọc trống không "access to sth" để rồi lại nhầm lẫn rằng access luôn phải có to ở sau nghen.

Các bạn có thể xem thêm một số trường hợp tương tự như access:

Hope this helps.

Cheers,
Trang